За нас

INOVEX Group е българска компания с над 17 годишна история.

От създаването си до днес INOVEX Group е пример за това, какво може да бъде постигнато с труд, интелект и характер.

Днес несъмнено INOVEX Group е еталон за коректност, професионализъм, отговорност и иновативност, като всички наши усилия са в посока запазване на високата оценка на партньори и клиенти.

За времето от 3 май 2004г. до днес постигнахме всичко онова, което останалите не успяват с десетилетия. INOVEX Group е от онези, твърде малко на брой компании, чието развитие през годините е единствено и само на пазарен принцип.

За младите професионалисти на INOVEX Group прийомите на работа от близкото минало са непознати, което ни прави единствен перспективен избор в България за всички водещи световни производители на строителна и земеделска техника.

Цели

INOVEX Group винаги си поставя високи цели, в унисон с очакванията и нуждите на нашите клиенти и партньори. Несекващата амбиция за развитие прави от нас всичко онова, което сме днес.

Клиенти

За нас е чест да сме основен партньор на всички водещи компании в строителството, комуналните дейности, земеделието и животновъдството в България.

Доставените от нас машини работят на всички значими инфраструктурни обекти, ВиК дружества, общини и земеделски стопанства в България.