За нас

За нас


ИНОВЕКС Груп е българска компания с над 20 годишна история.

От създаването си до днес ИНОВЕКС Груп е пример за това, какво може да бъде постигнато с труд, интелект и характер.

Днес несъмнено ИНОВЕКС Груп е еталон за коректност, професионализъм, отговорност и иновативност, като всички наши усилия са в посока запазване на високата оценка на партньори и клиенти.

За времето от 3 май 2004г. до днес постигнахме всичко онова, което останалите не успяват с десетилетия. ИНОВЕКС Груп е от онези, твърде малко на брой компании, чието развитие през годините е единствено и само на пазарен принцип.

За младите професионалисти на ИНОВЕКС Груп прийомите на работа от близкото минало са непознати. Това ни прави единствен перспективен избор в България за всички водещи световни производители на земеделска и строителна техника.

Цели


ИНОВЕКС Груп винаги си поставя високи цели, в унисон с очакванията и нуждите на нашите клиенти и партньори. Несекващата амбиция за развитие прави от нас всичко онова, което сме днес.

Клиенти


За нас е чест да сме основен партньор на всички водещи компании в земеделието, строителството и комуналните дейности в България.

Доставените от нас машини работят на всички значими инфраструктурни обекти, ВиК дружества, общини и земеделски стопанства в България.

ПАРТНЬОРИ