Продукти
Модел Двигател
Мощност
(к.с.)
Работно тегло
(т)
Капацитет
(т/час)
Отвор
(мм)
Galleon - - 35 250 -

Форма за запитване
Централен офис - София

Адрес: гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 316 Тел. номер: 02 841 1100 Факс: 02 841 1101 Gateway: 087 910 5050; 088 910 5050 Е-поща: info@inovex.bg