Централен офис - София

Адрес: гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 316 Тел. номер: 02 841 1100 Факс: 02 841 1101 Gateway: 087 910 5050 Gateway: 088 910 5050 Е-поща: info@inovex.bg
Търговския център - Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора 6006, Новозагорско шосе (с. Хрищени) Gateway: 087 910 5050 Gateway: 088 910 5050 Е-поща: sz@inovex.bg
Регионален офис – Варна

Адрес: гр. Варна 9023, бул. „Цар Освободител“ №277 Gateway: 087 910 5050 Gateway: 088 910 5050 Е-поща: varna@inovex.bg