INOVEX
Сертификати
EN ISO 9001:2008

Система за управление на качеството

EN ISO 14001:2004

Система за управление на околната среда

BS OHSAS 18001:2007

Система за безопасен труд

EN ISO 9001:2008

Система за управление на качеството

Сертификат Коректна Фирма

Сертификат Коректна Фирма